REMOVER SPRAY TROTON – preparat do usuwania starych powłok lakiernicznych 400ml

33.00  z VAT, 26.83  netto

REMOVER SPRAY TROTON
Preparat w aerozolu do mycia pistoletów natryskowych, kabin lakierniczych, narzędzi, maszyn i innych pomocniczych urządzeń aplikacyjnych.  Środek umożliwia łatwe usuwanie zabrudzeń nawet z miejsc trudno dostępnych.

Silnie żrący – idealny do usuwania starych powłok lakierniczych z powierzchni metalowych.

Pojemność: 400ml

Na stanie

REMOVER SPRAY TROTON

STOSOWANIE
* Przed użyciem wstrząsnąć pojemnikiem przez 2 – 3 minuty.
* Nanosić równomiernie preparat trzymając dyszę wylotową ok. 20 – 25 cm od powierzchni.
* Pozostawić preparat na powierzchni na 5 – 15 minut.
* Spłukać powierzchnię rozpuszczalnikiem nitro, zmywaczem silikonowym lub silnym
strumieniem gorącej wody.
* Zaleca się po zakończeniu aplikacji ustawić aerozol zaworem w dół i nacisnąć przycisk
uwalniający zawartość na ok. 5 sekund – usprawni to ponowne użycie produktu oraz
zachowanie jego dotychczasowych właściwości jak i uchroni dyszę przed ewentualnym
zapchaniem.
Uwaga: w celu bezpieczeństwa należy zawsze postępować zgodnie z danymi zawartymi
w Karcie Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej dla danego wyrobu.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
* Nakładać na wolnym powietrzu lub w pomieszczeniu z dobrą wentylacją mechaniczną.
* Przed nałożeniem na czyszczona powierzchnię zabezpieczyć otoczenie przed spryskaniem.
* Nie nakładać preparatu na powierzchnie rozgrzane oraz w pobliżu otwartego płomienia ze
względu na niskie temperatury wrzenia składników. Używać w temperaturze 5 – 250
C.
* Nie dopuszczać do kontaktu z aminami, pyłem glinowym, magnezem, sodem, potasem.
W wyniku reakcji z tymi związkami powstają niebezpieczne produkty.
* Nie stosować na tworzywa sztuczne.
* Preparat bardzo agresywny! Należy stosować środki ochrony osobistej (ochrona dróg
oddechowych, oczu, rąk).
Uwaga: Opary są cięższe od powietrza i zbierają się na poziomie posadzki.
PRZECHOWYWANIE
Produkt należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, chłodnych i wentylowanych, z dala od
źródeł ognia, ciepła i promieni słonecznych.

Waga 0,4 kg